FOTO

Mikuláš 2020

Odpustová slávnosť 2020

Výlet - Náučná okružná plavba po Domaši

Farský výlet - Hačava, Hájske vodopády, Košice- eparchia

Slávnosť prvej svätej spovede 2020

Eucharistický sprievod po dedine 2020

Svätá liturgia a svätenie jedál 2020

Utiereň vskriesenia 2020