Sviatosť

Eucharistie

Sviatosť Eucharistie ustanovil Ježiš Kristus pri svojej poslednej večeri ako pokrm a nápoj pre dušu človeka. Prijímanie sviatosti Eucharistie je požívanie skutočného Tela a Krvi Ježiša Krista spolu s jeho dušou a s jeho božstvom. Eucharistia je teda prepodstatnenie chleba a vína na skutočné Kristovo telo a jeho krv. Jej hlavným poslaním je udržiavať a rozvíjať Boží život, ktorý dostal pri krste, ako aj udeľuje nasledovné dobrodenia:

– zjednocuje s Kristom a Jeho telom – Cirkou;

– znižuje náklonnosť k zlému;

– odpúšťa všedné hriechy;

– je semenom vzkriesenia k sláve;

– dáva duchovnú útechu a radosť;

– posilňuj v láske k blížnym.

O svojom tele a jeho účinkoch Kristus jasne povedal: „Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ (Jn 6,53)

K svätému prijímaniu môže pristúpiť iba ten, kto má čisté srdce – bez ťaž­kého hriechu, zachoval eucharistický pôst (aspoň 1 hodinu nič nejesť ani nepiť okrem vody, lieky nerušia pôst) a má dobrý úmysel – pristupuje s vierou a z lásky. Ak si je niekto vedomý, že spáchal ťažký hriech (vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho prikázania vo vážnej veci), musí sa najprv zmieriť s Bohom skrze Sviatosť zmierenia. V prípade, že človek si ťažkého hriechu vedomý nie je, môže pravidelne pristupovať k svätému prijímaniu aj počas niekoľkých mesiacov.

Na sväté prijímanie Cirkev odporúča chodiť pravidelne, aspoň každú ne­deľu. Človek môže prijať sv. Eucharistiu maximálne dva razy. Druhý raz však iba ak sa zúčastnil na celej svätej liturgii. Druhé sväté prijímanie v ten istý deň však nie je pre väčšiu nábožnosť, ale pre utváranie jednoty so spoločenstvom veriacich.

Eucharistia sa vo východnom obrade podáva pod oboma spôsobmi – teda Telo i Krv Ježiša Krista a to pomocou malej lyžičky na to určenej. Z toho dôvodu sa neodporúča vyplazovať jazyk, ale iba dôstojne otvoriť ústa, mierne zakloniť hlavu a počkať, kým kňaz Eucharistiu vloží lyžičkou do úst a následne lyžičku vytiahne. Nie je vhodné lyžičku olizovať.