Sviatosť

krstu

Ako postupovať, keď chceme dať pokrstiť dieťa

Kto žiada o krst dieťaťa?

Podľa CCEO KÁN 681 §1žiadajú o krst výlučne rodičia, resp. jeden z rodičov. Ak dieťa nemá rodičov, o krst žiada zákonný zástupca.


Kedy žiadať o krst dieťaťa?

Aby Božia milosť mohla v plnosti pôsobiť v živote dieťaťa, CCEO KÁN 686 §1 odporúča rodičom, aby sa čím skôr postarali o krst dieťaťa.

Keďže samotnému udeleniu svätých tajomstiev krstu a myrompomazania predchádza stretnutie kňaza s rodičmi a krstnými rodičmi, je vhodné požiadať o krst ešte počas tehotenstva. Týmto úkonom sa zároveň verejne vyjadrí túžba po krste, čím sa dieťa stáva katechumenom, teda adeptom na krst. Církev pri niektorých modlitbách vyslovene prosí za katechumenov.

O krst je potrebné požiadať na farskom úrade v mieste kde bývam.


Krstný rodič

Nutnosťou k prijatiu svätých tajomstiev krstu a myropomazania je, aby mal krstenec aspoň jedného krstného rodiča.

Prijať úlohu krstného rodiča môže iba ten človek, ktorý spĺňa nasledujúce požiadavky:

  • starší ako 16 rokov;

  • prijatie sviatosť krstu, myropomazania a Eucharistie;

  • patrí do Katolíckej cirkvi;

  • ma úmysel vykonávať túto úlohu

  • je určený samým krstencom alebo jeho rodičmi, alebo poručníkmi, alebo ak nie sú, vysluhovateľom

  • nie je otcom alebo matkou alebo manželským partnerom krstenca

  • nie je potrestaný trestom exkomunikácie, aj menšej, suspenzie, prepustenia, alebo pozbavený práva vykonávať úlohu krstného rodiča

  • navyše sa vyžaduje, aby mal vek vyžadovaný partikulárnym právom a tiež viedol život primeraný viere a zodpovedajúci úlohe ktorú má prijať.

  • je slobodný, alebo žije v manželskom zväzku ( teda nežije vo voľnom vzťahu s inou osobou ani s ňou nebýva)

Z oprávneného dôvodu je dovolené prijať pre úlohu krstného rodiča veriaceho v Krista niektorej východnej nekatolíckej cirkvi, ale vždy súčasne s katolíckym krstným rodičom.