Kontakt

Administrátor farnosti: 

Mgr. Mário Cserép

tel.: 0910 842 063

email.: farnost.dvorianky@grkatke.sk

Výpomocný duchovný: 

Mgr. Milan Kmec

tel.: 0911 711 823

email.: kmec.milan@grkatke.sk

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Dvorianky

Gaštanová 3/13 Dvorianky

07662 p. Parchovany

IČO: 31952429

DIČ: 2020731361

číslo účtu: SK52 0900 0000 0001 0582 4903